Verblijven in België

Indien u als buitenlands burger naar België komt en niet in een hotel verblijft, moet u zich melden bij de gemeente waar u wil verblijven.

Afhankelijk van het soort verblijf dat u aanvraagt (toerist, gezinshereniging, student, ...) en het voldoen aan bepaalde voorwaarden, krijgt u een verblijfsdocument.

 

De gemeente levert deze documenten niet enkel af maar vervangt, vernieuwt en verlengt de geldigheidsduur ervan eveneens.

 

Er zijn 2 soorten van verblijf in België die administratief verschillend zijn: een kort verblijf van maximaal 3 maanden en een lang verblijf (meer dan 3 maanden). Voor beide soorten zijn er verschillende documenten van toepassing.

 

Kort verblijf

U blijft ingeschreven in uw thuisland.

 

U ontvangt één van de volgende documenten om tijdelijk in België te verblijven:

 

 

Bij een verbintenis tot tenlasteneming stelt u zich financieel garant voor de kosten van gezondheidszorgen, verblijf en repatriëring van een buitenlandse burger gedurende zijn verblijf in België.

 

Lang verblijf

Dit verblijf is eventueel beperkt en steeds gebonden aan voorwaarden!


Bij inschrijvingen komende van het buitenland, gelieve de dienst vreemdelingen (bevolking) te contacteren voor een afspraak (telefonisch of aan de balie).

 

U wordt ingeschreven en ontvangt één van de volgende documenten om in België te verblijven:

 

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster