OO Bekendmaking Omgevingsvergunningsaanvraag MG Services

MG Services heeft een aanvraag ingediend bij Departement Omgeving voor: stedenbouwkundige handelingen.

Kort omschreven gaat het over het heraanleggen en omvormen van bestaande rotonde naar kruispunt Koning Boudewijnlaan – Blaasveldstraat.

 

De aanvraag heeft als adres : Blaasveldstraat , Blaasveldstraat 168, De Hulst , De Weymen en Vosveld

afdeling 5 sectie B nrs. 193F, 197K, 199B, 200C, 200D, 308E, 310H, en 311K.

 

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is de Vlaamse Regering.

 

De aanvraag ligt van 15 december 2017 tot en met 13 januari 2018 ter inzage bij de gemeentelijke dienst ruimtelijke ordening, op volgend adres: Pastorijstraat 1 te 2830 Willebroek.

Openingsuren:

Maandag   9.00uur - 12.00 uur

Woensdag  9.00uur - 12.00 uur

Donderdag 9.00uur - 12.00 uur     16.00-19.30 uur

Tel: 03/866 90 53   e-mail: ruimtelijkeordening@willebroek.be

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester.

Dit kan:

-      Analoog per brief op het volgende adres: Pastorijstraat 1 te 2830 Willebroek.

-      Digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be)

 

Voor meer info kan u terecht bij: 

DEPARTEMENT OMGEVING

Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en –projecten (GOP)

e-mail: GOP.omgeving@vlaanderen.be

Tel: 02 553 79 97

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster