OO bekendmaking TCT Belgium

TCT Belgium nv heeft een aanvraag ingediend voor het bekomen van een omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting alhier, Victor Dumonlaan 12.

De aanvraag omvat volgende milieuaspecten:

-       klasse 1, betreft het toevoeging en het veranderen door uitbreiding en wijziging van een containerterminal.

 

De aanvraag omvat volgende stedenbouwkundige handelingen:

Niet van toepassing

 

Bij de aanvraag is een veiligheidsrapport toegevoegd dat nog goedgekeurd moet worden.

 

Afwijking wordt gevraagd van:

De exploitant vraagt volgende afwijkingen van bepalingen van Vlarem II:

? In afwijking van artikel 5.17.4.1.6 vraagt de exploitant om geen rekening te hoeven

houden met de minimale scheidingsafstanden voor gevaarlijke producten, omdat dit

niet mogelijk is bij de opslag van containers.

? In afwijking van artikel 5.17.4.3.1.§1 vraagt de exploitant om een gelijkwaardig

opvangsysteem voor de opslag van gevaarlijke producten te aanvaarden.

? In afwijking van artikel 5.15.0.6§1 vraagt de exploitant om activiteiten te mogen

uitvoeren tussen 6u en 2u, op zaterdagen en op feestdagen. Hiervoor werd in het

verleden reeds een afwijking bekomen.

 

Er wordt een informatievergadering georganiseerd op 27 november 2017 om 20.00 uur in de lokettenzaal van het oud gemeentehuis te A. Van Landeghemstraat 99.

 

Het openbaar onderzoek loopt van 7 november 2017 tot en met 6 december 2017.

 

Een gedetailleerde bekendmaking kan u hier terugvinden.

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster