Openbaar onderzoek Bodemsaneringsproject Willebroek-Noord

Ons bestuur brengt het publiek er van in kennis dat een openbaar onderzoek wordt gehouden inzake het bodemsaneringsproject "Eerste gefaseerd derde bodemsaneringsproject 'deel ontgraving en berging'; Saneringsberging Brownfield Willebroek-Noord", Appeldonkstraat z/n.

 

Het dossier ligt ter inzage van 25/10/2017 tot 24/11/2017.

 

De bekendmaking kan u hier downloaden.

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster