OO Bekendmaking OV1 Viabuild NV

Viabuild NV heeft een aanvraag ingediend voor het bekomen van een omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting en stedenbouwkundige handelingen alhier, Hoeikensstraat 60. 

De aanvraag omvat volgende milieuaspecten:

-       klasse 1, betreft het veranderen door uitbreiding en wijziging van een recyclagebedrijf.

 

De aanvraag omvat volgende stedenbouwkundige handelingen:

-          Het slopen van twee gebouwen

-          Het bouwen van 2 bedrijfshallen en een controlekamer

-          Het plaatsen van betonnen wanden en grondwallen rondom de site

 

De aanvraag bevat een milieueffectenrapport voor het project Uitbreiding Viabuild Willebroek.

 

Afwijking wordt gevraagd van:

 

•           volgende bijzondere voorwaarde opgelegd bij besluit nr. MLAV1-2015-0381 d.d. 30 juni 2016: "Opslag van TL-lampen, spuitbussen, AEEA, KGA, PMD, batterijen mag enkel afkomstig zijn van eigen werven van de Viabuild group.". 

 

Er wordt gevraagd om deze voorwaarde te schrappen;

•           van de bepaling art. 5.2.1.2 §3 van VLAREM II m.b.t. de normale afvalstoffenaanvoer en -afvoer / aanvoer van uitgegraven grond welke niet vóór 7 uur en na 19 uur mag plaatsvinden.

 

Als alternatief wordt voorgesteld om:

o          de bestaande bijzondere voorwaarde: "in afwijking van artikels 5.2.1.2 §3 en art. 5.61.2 §3 mag de normale afvalstoffenaanvoer en -afvoer plaatsvinden van 5h30 tem 18h” te behouden;

o          en de bijzondere voorwaarde met: "in afwijking van de artikels 5.2.1.2 §3 en art. 5.61.2 §3 mag de aanvoer en afvoer van afvalstoffen en gronden, afkomstig van "uitzonderlijke werken" ook plaatsvinden na 18h tot 5h30 en in het weekend” uit te breiden;

 

Er wordt een informatievergadering georganiseerd op 24 augustus 2017 om 20.00 uur in de lokettenzaal van het oud gemeentehuis te A. Van Landeghemstraat 99.

 

Het openbaar onderzoek loopt van 10 augustus 2017 tot en met 8 september 2017.

 

Een gedetaillierde bekendmaking kan u hier terugvinden.

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster