Duurzaam naar school

Het nieuwe schooljaar nadert met rasse schreden. Ook dan zal natuur- en milieueducatie weer hoog op de agenda staan in de meeste scholen. Kinderen worden steeds meer bewust gemaakt van de impact die hun handelingen hebben op ons leefmilieu. Toon daarom als ouders het goede voorbeeld en begin met hen milieuvriendelijk schoolmateriaal voor te stellen. Bij papier- en houtproducten kan dit bijvoorbeeld door te letten op het PEFC-label. Zo zorg je niet enkel voor de toekomst van onze kinderen, maar ook voor die vanonze bossen.


Scholen en de toekomst, ze gaan hand in hand. Het is belangrijk om onze kinderen en jongeren bewust te maken van de impact die aankopen kunnen hebben op ons leefmilieu. Dit kan al beginnen met het aankopen van duurzaam schoolmateriaal. Op heel wat schriften, cursusblokken, mappen, etiketten, (kleur)potloden, post-its en agenda’s prijkt het PEFC-logo. Dit logo geeft de garantie dat de hout- en papiervezels afkomstig zijn uit duurzaam beheerde bossen. Tijdens het beheer geldt een evenwicht tussen de ecologische, economische en sociale bosfuncties. Geen illegale houtkap, geen schending van de mensenrechten, wel oog voor de fauna en flora en een eerlijk loon voor de bosarbeiders,… Een mooie toekomst voor onze bossen dus!

 

Er zijn intussen heel wat producten op de markt met het PEFC-label. In de meeste grootwarenhuizen, papierhandels en speelgoedwinkels ligt een uitgebreid gamma aan PEFC-producten in de winkelrekken. Wie eco-cheques in de schuif heeft liggen, kan deze alvast bovenhalen voor de aankoop van PEFC-gelabeld schoolmateriaal.


We wensen iedereen nog een deugddoende vakantie en voor september een duurzame start van het nieuwe schooljaar!

 

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster