Kunstproject met bewoners met dementie in WZC Ten Weldebrouc

27/06/2017


Kunst kan voor mensen met dementie een middel zijn om zich te uiten. Voor medewerkers van het woonzorgcentrum kan het ook een manier zijn om in de leefwereld van personen met dementie binnen te raken. Daarom zette WZC Ten Weldebrouc drie jaar geleden een kunstproject op poten. Kunst, zeker moderne kunst, en dementie hebben veel gemeen: bij beide gaat het om individuele emoties die tot uiting komen ondanks de beperkingen die de materie ons oplegt.

 

Onder begeleiding van twee ergotherapeuten werkten enkele bewoners met dementie van de afdelingen De Dreef en De Bocht samen rond kunst. Ze leverden met hun werk een belangrijke bijdrage in het bevorderen van positieve beeldvorming rond dementie. Hun werken werden tentoongesteld in het WZC gedurende de maand oktober 2015. Omdat het niet altijd zo eenvoudig is om met mensen met dementie een tentoonstelling bij te wonen, ontstond binnen het zorgteam het idee om kunst ook binnen de muren van het woonzorgcentrum aan te bieden.

 

Op maandag 19 juni 2017, vond zo in WZC Ten Weldebrouc de eerste vernissage plaats met werken van kunstenaar Ludo Van Den Heuvel. Hierbij vindt u enkele foto’s van de opening van de tentoonstelling. De bewoners zullen nu in kleine groepen in hun eigen thuis de kunstwerken kunnen bekijken en er over praten. Ongetwijfeld zullen er aangename herinneringen opgeroepen worden. Ook voor mensen die niet in het WZC verblijven is de tentoonstelling toegankelijk. Iedereen is welkom om tussen 12.00 en 17.00 uur zelf een kijkje te komen nemen tijdens de openingsuren van de cafetaria van het woonzorgcentrum.

 

Hier houdt het evenwel niet op. Binnen woonzorgafdeling De Brielen wordt eerstdaags gestart met het initiatief “atelier E”, waarbij de “E” staat voor ervaring, emoties en empathie. In een eerste project zullen de bewoners werken rond het kunstintegratieproject “Habitat” van kunstenaar Jan De Wachter, een kunstproject dat het globale vernieuwingstraject van WZC Ten Weldebrouc afsluit en dat officieel zal ingehuldigd worden op zondag 10 september 2017. De bewoners zullen op allerhande manieren hun indrukken en emoties kunnen weergeven (foto’s, muziek, tekeningen, …) en hiermee de bouwstenen aanleveren waarmee Jan De Wachter aan de slag zal gaan om tegen 10 september een nieuw kunstwerk te creëren.

 

In de loop van donderdagnamiddag 29 juni 2017 zullen de eerste onderdelen van de installatie waarmee kunstenaar Jan De Wachter aan de slag zal gaan, per vrachtwagen worden afgeleverd in de tuin van Woonzorgcentrum Ten Weldebrouc (Westzavelland 42, 2830 Willebroek). Aangezien het om erg grote elementen gaat, kan de opbouw spectaculaire beelden opleveren. Mocht u interesse hebben om deze operatie bij te wonen, kan u steeds contact opnemen via onderstaande gegevens.   

 

 

             

doorsturen
Aanmelden

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster