Biodiversiteit

Wat is biodiversiteit?

 

Biodiversiteit staat voor de verscheidenheid van het leven op aarde in al zijn vormen, combinaties en organisatieniveaus, binnen en tussen soorten en ecosystemen.

Het gaat over natuur in al haar vormen: vogels, insecten, planten, vissen, leefgebieden, ...

 

Hoe meer biodiversiteit hoe beter.Biodiversiteit

 

De natuur voorziet in een groot deel van onze basisbehoeften zoals gezond voedsel, zuivere lucht, nauurlijke grondstoffen, proper water, beschermingen tegen virussen en klimaatsverandering, beschutting en geneesmiddelen.

 

Biodiversiteit is bijgevolg een soort levensverzekering. Maar planten en dieren sterven aan een steeds sneller tempo uit, met een groot ecologisch, cultureel en economisch verlies tot gevolg.

 

Internationale, nationale en lokale (gemeentelijke) acties zijn dus meer dan nodig.

 

Enkele praktische voorbeelden:

 

1. Achteruitgang bijen:

 

Momenteel is al 25% van de bijenpopulatie uitgestorven ten gevolge van een virus (veroorzaakt door de mens, door vervuiling). Het vermoeden bestaat dat dit onder andere het gevolg is van de achteruitgang van de biotopen. Tuintjes bevatten steeds minder bijenvriendelijke planten, akkers en weilanden verdwijnen om plaats te maken voor industrie of bewoning. En wat is er nu mooier dan een strakke gazon of wat mooie (uitheemse) bloemen in de tuin? Tenzij u dit bekijkt in het licht van de biodiversiteit...dan wordt het plots een ander verhaal...

 

Velen vinden bijen een pest en verwarren deze met wespen. Men vergeet echter dat een groot deel van de fruitindustrie afhangt van deze bijen. Er is met andere woorden ook een groot economisch verlies.

 

2. Kappen van tropische wouden en geneesmiddelen:

 

Iedereen beseft wel dat het kappen van de tropische wouden in o.a. het Amazonewoud, Afrika en Indonesië een probleem vormt. Het probleem is niet alleen het verloren gaan van de 'groene long' van de aarde, maar ook de achteruitgang van de biodiversiteit. Die achteruitgang heeft enorme ecologische en economische gevolgen. Steeds meer planten, dieren, ongewervelden en andere soorten sterven dagelijks uit of hebben hooguit nog enkele jaren te gaan voor de totale uitroeiing.

 

Een groot deel van de geneesmiddelen wordt gewonnen uit (planten)soorten uit deze tropische wouden. Met andere woorden, we kappen dus ook onze apotheek voor de toekomst. Dit alles voor een korte termijnwinst uit tropisch hout.

 

Wanneer de bomen eenmaal gekapt zijn, spoelt de grond weg (denk hier aan de bijna wekelijkse rampen waarbij hele dorpen door modderstromen worden weggespoeld). Deze grond vervuilt de rivieren en zeeën, waardoor ook zij op hun beurt een grote sterfte aan soorten kennen (vissen, schaaldieren, ...). Een groot economisch verlies en een ramp voor de lokale bevolking!

 

 

Zo kunnen nog honderden voorbeelden worden gegeven. En alhoewel dit ons in het Westen niet direct lijkt te raken, moeten we wel beseffen dat dit maar schijn is.    Door de verdwijning van soorten zoals bijvoorbeeld de overbevissing, worden de prijzen hoger. Hetzelfde geldt voor vele afgeleide producten. Monoculturen van genetisch gemodificeerde maïs zijn een bedreiging voor de tot op heden gebruikte soorten. Ook dit zal zich op termijn wreken...

 

Daarom een oproep, stop mee de achteruitgang van de biodiversiteit! Iedereen kan zijn steentje bijdragen: begin bij uzelf.

Gebruik geen of minder pesticiden, plant in uw tuin enkele inlandse bloemrijke soorten - u helpt hierbij de vlinders en bijen.

 

Neem eens een kijkje op de website van Natuurpunt, WWF of andere (natuur)verenigingen: hier vindt u nuttige tips over wat u zelf, als individu, kan betekenen om mee de achteruitgang van de biodiversiteit een halt toe te roepen.

Verder verneemt u er wat uw bestuur, de gemeente Willebroek, onderneemt.

 

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster