Wedstrijden met dieren

Wedstrijden met dieren (behalve honden, paarden en duiven) zijn verboden.

 

Al wie wedstrijden met dieren (honden, paarden of duiven) organiseert, moet hiervoor de voorafgaandelijke toelating krijgen van de burgemeester van de gemeente waar deze wedstrijden doorgaan.

 

Daartoe legt de organisator het gemeentebestuur voor:

  • het programma van de wedstrijden.
  • het reglement van de wedstrijden en van de dopingcontrole.
  • de beschrijving van het parcours.
  • de naam van de aangenomen dierenarts belast met het veterinair toezicht.
  • de wedstrijdkalender indien wedstrijden doorheen het jaar worden ingericht.

 

De burgemeester verleent zijn toestemming, al dan niet na het advies van de plaatselijke inspecteur dierenarts te hebben ingewonnen.

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster