Wegdek August Van Landeghemplein wordt vernieuwd

10/11/2016

 

De beschadigde klinkers aan het Pleintje worden in de week van 21 november vervangen door een asfaltlaag.

 

Recent werd er tussen alle betrokken partijen een akkoord gesloten om de schade aan het wegdek van het Van Landeghemplein zo snel mogelijk aan te pakken en op die manier een einde te maken aan de huidige onveilige situatie.

 

De rijbanen aan het August Van Landeghemplein zullen volledig worden vernieuwd. De bestaande klinkerverharding op de verbinding tussen de Dokter Persoonslaan, de Overwinningsstraat en de August Van Landeghemstraat, en de busbanen op het Pleintje zal volledig worden vervangen door een verharding in asfalt. De indeling van de rijweg zal behouden blijven.

 

De werken zullen onvermijdelijk de nodige hinder met zich meebrengen. Tijdens de werken zullen de rijbanen volledig afgesloten blijven voor wagenverkeer. Voetgangers en fietsers zullen wel nog kunnen passeren. De bussen van De Lijn zullen tijdelijk een omleiding volgen langs de Oud-Strijdersstraat en Zegestraat. Aan de bewoners van het August Van Landeghemplein wordt gevraagd om de wagen tijdelijk elders te parkeren, buiten de werkzone.

 

De werken vatten normaal gezien aan op 21 november 2016 en zullen één week in beslag nemen. Deze planning is echter onder voorbehoud van de weersomstandigheden. Bij slecht weer (regen, sneeuw, koude) zullen de werken in eerste instantie achteruit geschoven worden.  In het slechtste geval, wanneer de werken niet voor medio december beëindigd zouden kunnen worden, zullen ze pas na de winter worden uitgevoerd. Alles wordt echter in het werk gesteld om de herstelling zo snel mogelijk af te ronden.

 

Ten gevolge van de werken zal ook de woensdagmarkt van 23 november hinder ondervinden. Een aantal kramen zal voor een week verplaatst worden naar het laatste vak in de Nieuwstraat. De bewoners en handelaars van de Nieuwstraat wordt gevraagd om die dag ook hun voertuigen voor 6.00 uur te verplaatsen zodat de markt zich kan opstellen in de volledige Nieuwstraat.

 

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster