8. Opmaak harmonisch parkbeheerplan Bel-Air

Het Provinciaal Instituut voor Hygiëne is voor Bel-Air bezig met het schrijven van een goed opgesteld herstelplan.
Het gemeentebestuur doet het onderhoud zelf. Dit onderhoud zal worden aangepast aan de op te maken beheersvisie.

 

Eventueel kan samengewerkt worden met vzw Landschapszorg voor het uitvoeren van een aantal natuurgerichte acties in het park.

 

Voor meer informatie klik op volgende link.

 

doorsturen
Aanmelden

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster