Andere vergunningen - Vuurwerk

Er zijn ook een aantal activiteiten waar u een specifieke vergunning voor moet aanvragen.

 

Vuurwerk


Vuurwerk.jpg


Indien u vuurwerk wenst af te schieten, heeft u hiervoor een vergunning nodig.


Volgens het politiereglement heeft u geen vergunning nodig voor het afsteken van vuurwerk op nacht van 31 december vanaf 23.30 uur tot 1 januari om 1.00 uur van het daaropvolgend jaar.

 

Het aanvraagformulier dient minstens drie weken op voorhand ingediend te worden.

 

Wanneer de burgemeester toelating gegeven heeft wordt u hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.

 

Politiereglement:


Afdeling 5. Vuurwerk, feest-en kanongeschut

 

Artikel 165. Het is verboden vuurwerk af te steken of voetzoekers, thunderflashes, knal- en rookbussen te laten ontploffen. De burgemeester kan, na adviesinwinning van de brandweer en de politie, afwijkingen toestaan. Het afsteken van feestvuurwerk is toegestaan zonder toelating van de burgemeester op Nieuwjaarsnacht van 31 december om 23.30u tot 1 januari om 01.00u van het daaropvolgende jaar. Onder feestvuurwerk dient te worden verstaan: vuurwerk dat bestemd is voor gebruik door particulieren en in België vrij mag verkocht worden aan personen vanaf 16 jaar. Feestvuurwerk mag enkel worden gebruikt voor zijn normaal gebruik, volgens de gebruiksaanwijzing en op plaatsen en in omstandigheden die niet van aard zijn om de openbare veiligheid aan te tasten. Bij het afsteken van vuurwerk moet de hinder voor de buurt beperkt blijven.


 

Artikel 166. Het is verboden zonder de voorafgaande en schriftelijke toelating van de burgemeester, feestgeschut af te vuren en kanonschoten te lossen bij gelijk welke gelegenheid voor gelijk welk doel.


 

Artikel 167. Vuurwerk dat gebruikt wordt of kennelijk bedoeld is om gebruikt te worden in strijd met bovenvermelde bepalingen, wordt in beslag genomen.


Verder dient er rekening gehouden te worden met:

-       De hoeveelheid ontploffend vuurwerk die een particulier “onder zich mag hebben”, mag niet meer dan 500 gram pyrotechnisch sas bevatten

-       U mag maximaal 3 kilogram vuurwerk bezitten

-       Het vuurwerk mag niet gebruikt worden zonder gebruiksaanwijzing en mits het nemen van voldoende veiligheidsmaatregelen

-       Het vuurwerk mag enkel door volwassenen gebruikt worden

-       Het gebruik van vuurwerk en de zogenaamde vreugdeschoten (kanon), vooral gebruikt bij een huwelijk wordt niet aangemoedigd en in tijd beperkt

-       Het verwittigen van buren en in het bijzonder de landbouwers zodat deze de gepaste maatregelen kunnen nemen voor hun dieren

-       Niet in de nabijheid van weilanden of plaatsen waar zich dieren bevinden (schrikken)

-       Niet in de nabijheid van woningen met rieten daken


Aandacht! Als er bij een feest vuurwerk gepaard gaat, is het vaak te druk voor dieren. De knallen van het vuurwerk klinken oorverdovend voor hen en de felle lichtflitsen doen hen schrikken. Daardoor slaan bij veel dieren de stoppen door en raken ze zowel het noorden als hun baasjes kwijt. Sommige zelfs voorgoed: elk jaar sterven er dieren aan de  gevolgen van vuurwerk. Schrijnende situatie die kunnen vermeden worden.

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster