Zone 30

De gemeente heeft de ambitie om de zone-30 in te voeren in de meeste van haar verblijfsgebieden.  

Stelselmatig wordt die zone-30 regeling ingevoerd.

In concreto betekent dit dat auto's er niet sneller dan 30 km/uur mogen rijden. Een zone-30 betekent ook dat er gekozen wordt voor gemengd verkeer: fietsers en auto's delen er samen de rijweg.

Op die manier wil het bestuur de verkeersveiligheid van de woonbuurten verhogen en de straat terug aangenaam maken voor voetgangers en fietsers. Tevens wil de gemeente hiermee het fietsgebruik stimuleren. Een zone-30 regeling heeft bovendien het grote voordeel dat sluiproutes door woonwijken onaantrekkelijk worden. De belevingswaarde (kwaliteit) van de omgeving verbetert en dit komt door onder andere minder geluidsoverlast vanwege auto's. Daarenboven stoten traag rijden auto's veel minder fijn stof uit.

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster