Wedstrijdreglement

FACEBOOK-ACTIE KANAALFEESTEN 2018: Win een VIP-pakket

 1. Deze wedstrijd wordt georganiseerd door de gemeente Willebroek, Dienst Communicatie, Pastorijstraat 1, 2830.
 2. Deze wedstrijd wordt op geen enkele manier gesponsord, ondersteund of beheerd door Facebook, en is ook niet verbonden met de organisatie Facebook. Door deelname aan deze wedstrijd doet de deelnemer onherroepelijk afstand van alle vorderingen ten opzichte van Facebook.
 3. De deelname aan deze wedstrijd is gratis en verbindt geenszins tot de aankoop van welk product of dienst dan ook.
 4. De gemeente Willebroek handelt in overeenstemming met de gedragscode promotionele kansspelen.
 5. Door deel te nemen aan de Facebookactie geven deelnemers aan akkoord te gaan met de voorwaarden van dit reglement.
 6. Deelnemers jonger dan 18 jaar dienen toestemming te hebben van hun wettelijke vertegenwoordiger. Medewerkers van de gemeente Willebroek zijn niet uitgesloten van deelname maar maken geen kans op het prijzenpakket.
 7. De gemeente Willebroek behoudt zich het recht voor om een deelnemer aan de Facebookactie te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten indien deze deelnemer op enige wijze in strijd handelt met dit reglement of anderszins onrechtmatig handelt jegens de gemeenteWillebroek.
 8. De winnaar ontvangt een prijs zoals gecommuniceerd op de Facebook-wedstrijdpagina.
 9. Deelnemers moeten in België wonen.
 10. De prijswinnaar wordt gekozen op basis van vrijwillige trekking van de namen van de deelnemende personen. Na de trekking wordt de winnaar bekend gemaakt op de Facebook van de gemeente Willebroek.  De winnaar wordt verzocht de prijzen te komen afhalen op een afgesproken tijdstip. Bij de overhandiging kan een foto genomen worden die op de Facebookpagina kan worden gepost.
 11. De gemeente Willebroek en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige uit de actie voortvloeiende handelingen.
 12. De gemeente Willebroek en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade of letsel aan eigendommen of personen, als gevolg van gebruik of consumptie van de uitgereikte prijzen.
 13. Reacties die als kwetsend opgevat kunnen worden, worden meteen verwijderd.
 14. De gemeente Willebroek behoudt zich het recht voor om de actie of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien, naar mening van de gemeente Willebroek, de omstandigheden dit vereisen. De gemeente Willebroek kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden.
 15. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege de gemeente Willebroek.
 16. De gegevens die nodig zijn voor deelname worden door de gemeente Willebroek niet bewaard in een apart bestand en zijn enkel beschikbaar via het platform van Facebook.
 17. Door deelname verleent de prijswinnaar toestemming aan de gemeente Willebroek om hun namen en contactgegevens te gebruiken voor het publiekelijk bekendmaken van de winnaars.

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster