OO Herziening zoneringsplan

Op 18/12/2015 gaf de Vlaamse regering haar goedkeuring aan de stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 voor de Schelde en maas.
De herziene zoneringsplannen en de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen maken hiervan integraal deel uit.

 

U kan de bekendmaking hier downloaden.

doorsturen
Aanmelden

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster