Parkeerkaart voor zorgverstrekkers

• De parkeerkaart is enkel geldig voor artsen en verpleegkundigen die officieel erkend zijn door het RIZIV of door de
Vlaamse Gemeenschap en die werkzaam zijn op het grondgebied van de gemeente.
• De parkeerkaart is niet geldig gedurende de wekelijkse marktdag en jaarlijkse evenementen in de zone voor
betalend parkeren. In alle andere gevallen zal de parkeerkaart geldig zijn tussen 09.00 tot 18.00 uur met een
maximum parkeertijd van 2 uur binnen de betalende zone waarbij de parkeerschijf dient gebruikt te worden om de
starttijd van het parkeren aan te geven.

 

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster