Wat gebeurt er in mijn straat?

Stroom komt niet elke dag overal uit dezelfde cabine of vertreklijn. Dit belet de distributienetbeheerders om voor elke adres of straat exact en met 100% zekerheid vooraf te zeggen of er tijdens een afschakeling wel of geen stroom zal zijn.

Wel werd een lijst opgemaakt op basis van de gegevens waarover de gemeente momenteel beschikt.

 

De straten in Willebroek vallen zowel onder zone 5 als zone 3. Bij een afschakeling zal eerst zone 6 afgeschakeld worden, dan zone 5, 4, 3... Dat betekent dat straten die enkel in zone 3 gelegen zijn pas veel later afgeschakeld worden dan diegene die in zone 5 liggen.

Op deze lijst kan u zien of uw straat in zone 5, in zone 3 of in beide zones valt.

Bovendien wordt er ook een onderscheid gemaakt tussen laagspanning en middenspanning

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster