Tisselt tijdens “De Grote Oorlog”

De klokken van Tisselt kondigden op 4 augustus 1914 het begin van “De Grote Oorlog” aan. De algemene mobilisatie werd uitgeroepen. Meer dan honderd jonge mannen werden soldaat, terwijl tal van anderen als vrijwilliger dienst namen in het Belgisch leger.

Tisselt, gelegen tussen de forten van de Antwerpse verdedigingsgordel – met de Vestingartil­lerie van Antwerpen onder leiding van commandant Weyns op het Fort van Breendonk in de directe buurt – maakte vrij vlug de verschrikkingen van de oorlog mee. Tot tweemaal toe dienden de bewoners te vluchten. Een eerste maal, begin september 1914, tijdens één van de menigvuldige uitvallen van het Belgisch leger. Een tweede keer, bij de Duitse aanval op de versterkte vesting Antwerpen.

Op 4 september 1914, na de slag tussen de 3e jagers te voet en de Duitsers, werd het ganse dorp Kapelle-op-den-Bos platgebrand. Toen bij een tegenaanval de Belgen weken, drongen de Duitsers door tot op het grondgebied van Tisselt.

 

Op 21 september 1914 in de vroege morgen, dienden de voorposten van de Belgische troepen, die voor de verdediging van het daarachter gelegen bruggenhoofd op het Zeekanaal, in de nabijheid van de Sint-Amanduskerk te Blaasveld waren aangelegd, voor de Duitse overmacht te wijken. Langs beide zijden vielen er doden. Nadat de Belgen zich op 1 oktober 1914 ten noorden van de Rupel hadden teruggetrokken, werden de dorpen tussen en voor de forten, door de Belgische artillerie onder vuur genomen. Tisselt werd onder meer beschoten door een batterij van 150, die ter hoogte van de Bosstraat te Boom stond opgesteld.

 

Diezelfde dag werd het Fort van Breendonk gebombardeerd door de Duitsers. Een beschieting die ook in Tisselt veel schade heeft aangericht. De Sint-Janskerk kwam erg gehavend uit de strijd. De toren werd door verscheidene obussen geraakt. Het gemeentehuis en de daarbij ho­rende onderwijzerswoning werd erg beschadigd, de dorpsschool lag in puin, de windmolen in de Molenstraat werd omvergeschoten.

 

Op 10 oktober 1914 kwam er, door de val van Antwerpen, een einde aan het krijgsgeweld. Na de terugtocht van de bevolking was de verbijstering groot. Tal van huizen waren afgebrand of door de Duitsers leeggeplunderd.

 

Tijdens de Duitse bezetting werd vooral de landbouw hard aangepakt. Zowel de oogstop­brengsten als de effectieve toestand van de veestapel moesten worden aangegeven. Het slachten, het dekken van de merries en het castreren van de hengsten werden streng geregle­menteerd. Het gebruik van landbouwproducten als veevoeder werd beperkt of verboden. De prijs die de boeren voor de verplichte leveringen ontvingen, lag ver beneden de op de zwarte markt gangbare prijzen. Vier jaar bezetting volstond om de Belgische landbouw- en voedsel­economie te ontwrichten.

 

Twaalf Tisseltse soldaten sneuvelden tijdens “De Grote Oorlog”. Sommigen tijdens de begin­periode, tijdens de strijd om Antwerpen, anderen in de IJzervlakte, nog anderen tijdens de maanden die 11 november 1918, de dag van de Wapenstilstand voorafgingen. Verder vielen er nog 5 burgerlijke slachtoffers waaronder burgemeester Jozef De Block.

 

Van een eigenlijke bezetting door Duitse troepen bleef Tisselt gespaard, al trok wekelijks een patrouille van Duitse gendarmen door het dorp. In 1917 kreeg men er twee eskadrons ruiterij op rust. Ze maakten deel uit van een ruiterij, die later naar Roemenië werd gestuurd. In 1918 werd op het Vosveld, tussen de Zwarte Beek en de Wijmen, een vliegveld aangelegd.

 

Op het einde van de oorlog, enkele weken voor de Wapenstilstand, brak er in Tisselt een be­smettelijke ziekte uit, de longpest genaamd. Dokter Juliaan De Becker, die in de Hoogstraat 41 woonde, had de handen meer dan vol, wat niet belette dat de vreselijke epide­mie op enkele dagen tijd, verscheidene slachtoffers maakte. Door het oplopen van het aantal doden, kwam er het verbod nog langer de doodsklok te luiden.

 

Dokter Juliaan De Becker (1858-1923). Juliaan DE BECKER werd op 22 maart 1858 te Aarschot geboren. Hij was dokter in de geneeskunde. Hij overleed te Tisselt op 27 augustus 1923. Hij was gehuwd met Louisa Van Buggenhout. Zijn zoon Raymond De Becker was notaris te Booischot

  

 

 

 

 

 

Bijgaand document brengt ons een beeld van de “Vereenigde Thisselaars 1914-1918”. De foto moet kort na de Eerste Wereldoorlog genomen zijn, daar het hier enkel op dat ogenblik in leven zijnde soldaten betreft.

(Foto archief Staf Willems).

 

Eens de vrede hersteld en de soldaten teruggekeerd naar hun heimat, ging alle aandacht naar de heropbouw van de gemeente

 

  

Bron :  Karel De Decker, Tisselt en de Grote Oorlog, Willebroek, Jaarmarktkrant oktober 2013

 

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster