Burgemeester Jozef De Block

 

°Tisselt, 10 september 1840 – + Tisselt 30 september 1914

 

Jozef De Block, die als landbouwer, mo­lenaar en paardenfokker zijn brood verdiende, stierf “als slachtoffer voor het vaderland”.

Jozef De Block was, nadat iedereen de vlucht had genomen, in Tisselt gebleven waar hij door een Duitse pa­trouille werd gevat. De telefoondraden die aan de molen waren vastgehecht, deden het ver­moeden rijzen dat er van daar uit gespioneerd werd, ook al had het Belgisch leger het tele­foontoestel voordien meegenomen.

 

Hij werd door de Duitsers meegetroond en moest in de Bormstraat de hele nacht postvatten naast de dienstdoende schildwacht.   De dag nadien, op 1 oktober 1914, werd hij door twaalf marinesoldaten neergeschoten, nadat hij eerst zijn eigen graf had gegraven en geweigerd had om geblinddoekt te worden.

 

In tegenstelling tot de overlijdensakte, waarin verklaard wordt dat Jozef Antoon De Block op 1 oktober 1914 “omtrent tien uren voormiddag ter plaatse genaamd Bormstraat is overle­den”, zonder daarbij in detail te gaan, houdt het inmiddels onthoofde schepencollege het bij de realiteit. Gesteld wordt dat, daar de burgemeester “op 30 september l.l. door het Duit­sche leger is doodgeschoten”, er een schepen moet worden aangeduid om de taak van beambte van de burgerlijke stand op zich te nemen. Schepen Joannes Franciscus Huysmans wordt hiervoor aangeduid. Hij zal vanaf heden “in bediening” treden en “de stukken met zijn handteeken bekleedden”.

 

Zijn graf bevindt zich op de gemeentelijke begraafplaats te Tisselt.

 

 (bron :  Karel De Decker,Willebroek jaarmarktkrant, oktober 2013)

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster