Klimaatplan 2020 Willebroek

Gemeente Wilebroek, een klimaatneutrale organisatie in 2020

Het college van burgemeester en schepenen gaven op 12 maart 2013 de goedkeuring voor de hernieuwing van de deelname aan de Campagne Klimaatneutrale Organisatie 2020.

 

In deze campagne worden gemeenten ondersteund door de provincie om de uitstoot van de organisatie zo veel mogelijk te verminderen en mee te voldoen aan de Europese doelstellingen rond o.a. bijna-energieneutrale waaraan gemeenten vanaf 2019 al moeten voldoen.

 

De organisatie Willebroek zet in komende jaar in op de opmaak van een inventaris van broeikasgassen, het bepalen van de belangrijkste acties, het vastleggen van het nodige budget, het betrekken van inwoners bij de campagne, de samenwerking met andere gemeenten.

In totaal werden 59 acties weerhouden, die worden gespreid over de periode 2014-2019. 

 

In 2014 en 2015 werden bijvoorbeeld volgende projecten opgestart:

 

  • Het gebruik van kraantjeswater in de gemeentelijke en aanverwante diensten
  • Stelselmatige vervanging van het wagenpark door milieuvriendelijke voertuigen
  • Er wordt een mobiscan uitgevoerd door de provincie Antwerpen
  • Er wordt een gemeentelijk bedrijfsvervoerplan opgemaakt
  • De organisatie blijft 100% groene stroom aankopen met een zo laag mogelijke broeikasgasuitstoot
  • In beheerplannen voor gemeentelijk bossen en parken worden klimaatacties opgenomen en uitgevoerd, zoals bosuitbreiding en bosomvorming

Bij het aanplanten van openbaar groen zal rekening worden gehouden met de opslagcapaciteit voor CO2 van de aangeplante soorten. 

 

 De actietabel kan u hier downloaden.

doorsturen
Aanmelden

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster