Gemeentelijk bermbeheerplan

In de loop van 1999 gaf het gemeentebestuur aan het P.I.H. (Provinciaal Instituut voor Hygiëne) de opdracht tot het opmaken van een bermbeheerplan, specifiek gericht op de Willebroekse bermen.

 

Men ging hiervoor tewerk in verschillende stappen:  

 

Keuze van de bermen:

Niet alle bermen lenen zich tot het uitvoeren van het bermbeheer zoals bedoeld het bermbesluit. Allereerst werd een overzicht gemaakt van de meest geschikte bermen. In de praktijk bevinden deze zich in de landelijke gebieden van de deelgemeenten: Tisselt, Heindonk, Blaasveld. Slechts enkele sluiten aan op het centrum van Willebroek. Deze laatste bermen worden onderhouden door de groendienst.

De bermen, behorende tot het bermbeheerplan, worden gemaaid door een extern daarvoor aangestelde firma die, gebruik makend van speciale voertuigen, het gemaaide bermmaaisel direct kan afvoeren.

 

Een bermbeheerplan moet rekening houden met verschillende aspecten:

 

  • de verkeersveiligheid
  • de inpassing in het landschap
  • de ecologische waarde
  • de technische uitvoerbaarheid
  • de financiële weerslag

 

Grondige inventarisatie:

vegetatie opnameOm de effecten van het bermbeheer in de loop van de tijd te kunnen meten, moeten alle bermen grondig worden geïnventariseerd:

 

- welke plantensoorten zijn aanwezig?

- wat is de bodemtoestand?

- waar willen we naartoe met de berm?

- ...

 

 

 

 

 

 

Aan de hand van de inventaris kunnen de bermen worden ingedeeld in een aantal types. Voor elk van deze types worden de meest geschikte ecologische beheersmaatregelen uitgewerkt. Per berm wordt een zogenaamde "vegetatie opname" uitgevoerd. Binnen een bepaalde afgebakende zone wordt bepaald welke plantensoorten aanwezig zijn en wordt bepaald in welke hoeveelheden (van dominant aanwezig tot sporadisch of lokaal).

 

Dit beheerplan wordt vervolgens uitgewerkt tot een meer praktijkgericht en hanteerbaar plan dat zowel rekening houdt met de uitvoerbaarheid ervan als met natuurgericht beheer.

 

Eens het plan klaar is, wordt het onderhoud uitbesteed aan een aannemer die strikt de opgelegde beheersmaatregelen dient op te volgen.

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster