Bermbesluit

Het Bermdecreet, dat werd goedgekeurd in 1984, legt de spelregels vast voor het ecologisch beheren van bermen. Het besluit bevat, naast de verplichting om een bermbeheerplan op te stellen, drie belangrijke regels om tot een meer natuurlijk beheer van bermen te komen:

 

  • Regel 1: bermen mogen pas gemaaid worden na 15 juni - een tweede maaibeurt mag pas plaatsvinden na 15 september
  • Regel 2: het bermmaaisel moet binnen de tien dagen van de berm worden verwijderd
  • Regel 3: het gebruik van bestrijdingsmiddelen is verboden 

 

De eerste regel zorgt ervoor dat men een grotere variatie in de plantengroei op de berm verkrijgt, omdat er op het moment van de eerste maaibeurt al veel meer soorten zaad hebben. Om het werk te spreiden, worden bermen in de praktijk echter al vanaf mei (tot juli) voor de eerste maal gemaaid. De tweede maaibeurt vindt plaats in september of oktober.


Het laten liggen van maaisel (zie regel 2) werkt bodem verrijkend en is nefast voor de echte graslandplanten, waardoor enkel dominante, weinig waardevolle planten zoals hoge grassen en brandnetels voorkomen. Door het maaisel te verwijderen wordt de bodem schraler (voedselarmer) en krijgen een hoop andere, vaak bloeiende planten ook de kans om te kiemen en zich te vestigen. Het gras groeit trager en op termijn moet er minder worden gemaaid.

 

Bestrijdingsmiddelen (zie regel 3) zijn niet goed voor het milieu en zijn dus onverenigbaar met een beheer dat er op gericht is om de natuurwaarde van een berm te verhogen.

 

De regels voor een goed en ecologisch bermbeheer werden vastgelegd in het bestek dat de aannemer dient te volgen bij het maaien van onze bermen. Hij dient te voldoen aan de "code van goede natuurpraktijk".

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster