Biodiversiteitscharter

 

 

jaar biodiversiteit2010 was het jaar van de biodiversiteit. Alhoewel 2010 reeds ten einde is, stelde Natuurpunt– kern Willebroek – begin juni 2010 het gemeentebestuur toch voor om alsnog het "Charter voor biodiversiteit" te ondertekenen.

 

Het doel van dit charter is het verhogen van de lokale biodiversiteit door het opzetten van plaatselijke acties.

 

Via de cluster "Natuurlijke entiteiten" van de samenwerkingsovereenkomst en via het "Countdown 2010"-project dat werd ondertekend met het Provinciebestuur, worden reeds een heleboel plaatselijke acties ondernomen:

 

- Bermbeheersplan

- Subsidiereglementen

- Bosbeheersplan

- Stuifzandrug Heindonk

- Aanplant inlands en autochtoon plantgoed

- Verminderen gebruik bestrijdingsmiddelen op openbare plaatsen

- ...

 Countdown 2010

Een overzicht kan u vinden in de lijst van gemeentelijke acties die werd opgemaakt naar aanleiding van de open milieuraad van 7 december 2010 met onderwerp "Biodiversiteit".

 

Het charter heeft als doel de acties te kaderen in een integrale visie. Het is enerzijds een engagementsverklaring tussen de gemeente en de natuurvereniging en anderzijds is het de aanzet om een concreet biodiversiteitplan op te stellen, ook ver voorbij de streefdatum 2010.

 

 

 

 

 

Het samenwerkingsverband structureert zich rond 4 pijlers:

 

  • Kennis: samenbrengen van gegevens
  • Communicatie: tussen partners onderling en naar het grote publiek
  • Betrokkenheid: stimuleren van doelgroepen en middenveld
  • Concrete actie: behoud en herstel van leefgebieden en soorten in de praktijk

 

Op 29 juni 2010 en 21 oktober 2010 vond een ontmoeting plaats tussen vertegenwoordigers van Natuurpunt Kern Willebroek en het gemeentebestuur (schepen leefmilieu en milieuambtenaar) waarop het charter werd besproken.

 

Hieruit konden een aantal conclusies worden getroffen:

 

BiodiversiteitscharterEr is weinig communicatie tussen de natuurvereniging en het gemeentebestuur wat betreft lokale acties. Weinig is gekend over de vele (natuur)acties die het gemeentebestuur momenteel reeds uitvoert: noch bij de natuurvereniging, noch bij het publiek.

Het is nochtans belangrijk dat ook de bevolking weet dat er aan het lokaal natuurbeleid wordt gewerkt. Vooral tijdsgebrek voor degelijke communicatie lag hieraan ten grondslag.

 

logo_natuurpuntHet charter is een goede gelegenheid om enerzijds beter samen te werken met natuurpunt en de lokale acties op elkaar af te stemmen, anderzijds kan dit de basis vormen voor een betere communicatie rond de lokale acties bij alle doelgroepen.

Natuurpunt kan de gemeente bijstaan in de keuze inzake aard van te nemen acties: zo zijn zij bijvoorbeeld beter geplaatst aan te geven voor welke soorten acties nodig zijn. Acties kunnen samen worden genomen wat de effectiviteit ervan verhoogt.

 

Ondertekening GKOp 14 januari 2011 werd het charter tussen Burgemeester Marc De Laet en Wim Candries van Natuurpunt ondertekend in de gemeentelijke bibliotheek. De ondertekening werd tevens bijgewoond door de schepen van Milieu, Guido Kerremans.

 

Actrice Els Olaerts las enkele verhalen voor uit de tentoonstelling die gedurende 4 weken aanwezig zal zijn in de bibliotheek.

 

Het volledige biodiversiteitscharter, zoals ondertekend kan je hier terugvinden: Biodiversiteitscharter.

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster