Actuele wegeniswerken in Willebroek

Hieronder kan u een lijst vinden van alle wegeniswerken die momenteel in uitvoering zijn in Willebroek. 
Aangaande vragen over deze werken kan u zich steeds wenden tot de dienst Openbare Werken, of tot één van de partners van de organisatie Willebroek in wiens opdracht de werken worden uitgevoerd:

 

  • Aanleg KWZI Klein-Willebroek: in samenwerking met Aquafin en Pidpa worden, naar aanleiding van het geplande nieuwe waterzuiveringsstation te Klein-Willebroek, wegenis- en rioleringswerken gepland in de Antwerpsesteenweg, Volksstraat, Schoolstraat, Dwarsdijk en Westvaartdijk te Klein-Willebroek.  De aanleg van het nieuwe waterzuiveringsstation is reeds gestart rond medio juni 2017.  De wegenis- en rioleringswerken zelf volgden in september 2017.  Meer informatie over deze werken kan u vinden op deze pagina.
  • Op 30 juli 2018 is gestart met het herstel van het kruispunt Jozef De Blockstraat – Baeckelmansstraat.  Tijdens deze werken zal de verbinding Breendonkstraat-Baeckelmansstraat-Jozef De Blockstraat-Tisseltsesteenweg grotendeels open blijven.  De verbinding richting Brielenbrug (kanaal/Westdijk,…) is wel afgesloten.  De klinkerverharding wordt er vervangen door een verharding in beton.  De werken zelf zullen dus beperkt blijven in tijd, maar de uitharding zal nog een drietal weken duren.  Het einde van de werken en bijhorende omleiding via de Westdijk is dus voorzien tegen 24 augustus.
  • Van 18 mei tot en met 10 oktober voert de Vlaamse Waterweg ingrijpende werken uit ter hoogte van de 'Rupelbrug'.  Als gevolg hiervan zal de brug gedurende twee periodes (08/06-18/07 en 31/07-19/09) volledige afgesloten worden voor alle verkeer, ook voetgangers en fietsers.  Buiten deze periodes geldt enkelrichtingverkeer van Boom naar Willebroek (28/05-07/07 en 20/09-10-10).   Enkel tussen 19/07-30/07 (periode Tomorrowland) wordt de brug tijdelijk terug opengesteld.  Voor fietsers wordt een omleiding langs het veer voorzien tijdens de periodes dat de brug volledig afgesloten wordt.  De frequentie van het veer wordt in deze periodes verhoogd.  Geïnteresseerden kunnen de werken volgen op https://www.vlaamsewaterweg.be/renovatie-baanbrug-boom. De gemeente Boom zal ook op regelmatige tijdstippen een nieuwsbrief versturen met meer informatie over de voortgang van de werken.  Je kan je inschrijven door ‘Nieuwsbrief werken baanbrug N177 ‘ aan te vinken op deze pagina: https://www.boom.be/nieuwsbrieven.  Om de mensen nog verder te informeren over de renovatiewerken organiseren De Vlaamse Waterweg nv en de gemeente Boom bovendien een infovergadering. Deze vergadering vindt plaats op woensdag 9 mei 2018, om 19.30 u, in Schouwburg CC De Steiger, H. Spillemaeckerstraat 9 in Boom.

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster