Gemeente Boussu

Op 28 mei 2000 ondertekenden de toenmalige mandatarissen in een informele, vriendschappelijke maar daarom niet minder plechtige sfeer de jumelageovereenkomst tussen de gemeenten Boussu en Willebroek.

 

Bij die gelegenheid vergeleek een van de sprekers het ondertekenen van deze overeenkomst met het aangaan van een huwelijk: een wederzijdse belofte elkaar te helpen bij het ontwikkelen van strategieën, van elkaar te leren en op die manier beide te 'winnen', om optimaal van elkaars mogelijkheden te profiteren.

Naast dat alles moest er uiteraard ook plaats zijn voor gewone, aangename contacten zonder meer. Het is immers tijdens dergelijke contacten dat de bodem voor een vlotte en informele samenwerking wordt gelegd.

 

Ondertussen hadden een aantal wederzijdse bezoeken plaats en werd heel wat informatie uitgewisseld.

 

Wapenschild gemeente Boussu

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster