Selectief slopen

Verbouwplannen? Sorteer je bouwafval

 

Selectief slopenSorteren van bouwafval is nog geen gewoonte. Een correct afvalbeheer en optimaal scheiden op de bouwplaats, kunnen de kosten van bouwafval nochtans meer dan halveren!

Bouwen, renoveren en slopen veroorzaakt jaarlijks ongeveer acht miljoen ton afval. Meer dan 85 % van dat bouw- en sloopafval wordt gerecupereerd of terug gebruikt als secundaire grondstof. De meeste oude gebouwen bevatten echter schadelijke en vervuilde stoffen.

 

Om het hergebruik van de bouwmaterialen te bevorderen én om milieuverontreiniging te beperken, is het best om selectief te slopen. Dit betekent: de verontreinigde en gevaarlijke materialen te scheiden van de herbruikbare. Het is van belang dat er wordt gesorteerd aan de bron.

 

Omdat een container voor elke recupereerbare fractie voorzien praktisch niet haalbaar is, sorteer je best als volgt:

 

- scheid steenachtige fracties (zuiver puin) en gevaarlijke afvalstoffen (asbestcement);

- verzamel apart gevaarlijk afval zoals rookmelders, verlichtingsarmaturen, verwarmings- en koelsystemen ...;

- houd metaal en restfractie apart;

- zamel ook niet-gevaarlijke afvalstoffen zoals glas, hout en kunststoffen afzonderlijk in;

 

Voor verbouwingen waarbij een bouwvergunning vereist is, biedt het selectieve een duidelijke meerwaarde. Ook voor werken waarbij heel wat steenpuin vrijkomt, zoals het heraanleggen van een oprit of terras, hou je het steenpuin best apart.

 

Voor meer info kan je terecht op de milieudienst of op de website van de OVAM.

doorsturen
Aanmelden
  • Externe links
  • PMD

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster