eerste gefaseerd bodemsaneringsproject Gorrebroeckloop

Door de OVAM werd een confortmiteitsattest afgeleverd voor het 'Eerste gefaseerd beperkt bodemsaneringsproject Gorrebroeckloop' te Willebroek.

Dit dossier ligt ter inzage bij de milieudienst van 04/07/2011 tot en met 02/08/2011.

Voor meer info klik hier.

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster