Sigmaplan

Dijlemonding

Dijlemonding

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


Veiligheid, natuur en landbouw hand in hand

Op de grens van Mechelen en Willebroek ligt een echt 'rivierenland': de Dijle, de Zenne en de Nete vloeien er samen en vormen zo de Rupel. Allemaal getij­denrivieren die tweemaal daags, bij vloed, een golf Noordzeewater te verwer­ken krijgen. Dit maakt deze regio erg gevoelig voor overstromingen.

 

De Dijle-monding krijgt straks een hele 'cluster' van gecontroleerde overstromings­gebieden aangemeten.

 

Timing

Werken zijn gestart in 2015.

 

Oppervlakte

Ongeveer 207 hectare

 

Invulling

Gereduceerd getijdengebied met slikken en schorren.

 

Gecontroleerd overstromingsgebied met medegebruik van landbouw en recreatie.

 

Hoe wordt het?

Alle gebieden binnen deze cluster worden Gecontroleerd OverstromingsGebied (GOG). Heindonk komt enkel bij extreme hoogwaterstanden (stormtij) on­der water te staan, waardoor landbouwers het grasland verder kunnen blijven gebruiken. De bestaande waterskiplas (Grote Vijver I) wordt eveneens ingescha­keld als GOG.

 

Door de bestaande recreatievoorzieningen aan te passen aan het overstromingsgebied, blijft de recreatie ook naar de toekomst toe behouden. Grote Vijver II en Zennegat-Oude Dijlearm worden getijdennatuur.

 

Deze estuariene* natuur (*Een Estuariene gebied is een half-ingesloten gebied dat onder invloed van de getijdenwerking ( eb en vloed ) staat en waar menging van zeewater (afkomstig van de zee) met zoetwater (afkomstig van het land) plaats vindt) doet de waterkwaliteit stijgen en weet heel wat unieke fauna en flora te bekoren.

 

De hoeveelheid instromend water blijft beperkt, zodat deze gebieden bij extreme hoogwaterstanden langs de Dijle en de Zenne ook nog kunnen worden ingeschakeld als GOG.

 

Wil u de projecten op de voet volgen dan kan dit via de website 'Sigmaplan'.

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster