De Schippersschool van Klein-Willebroek

In dit boek schetst Yvan Verbraeck de geschiedenis van de Klein-Willebroekse schippersschool en de achtergrond waartegen deze tot stand is gekomen

Om te beginnen is er de manier waarop Klein-Willebroek tot een zelfstandige parochie is uitgegroeid. Vervolgens is er de ontwikkeling van de schoolwetgeving in dit land waarin het onderwijs voor schipperskinderen altijd ver achterop gebengeld heeft. Eens de schippers zich beginnen te verenigen en sociaal bewust optreden beleven we de uitbouw van een klein netwerk van Vrije Schippersscholen. Wat de Schippersschool van Klein-Willebroek in het bijzonder aangaat zal de nadruk volledig  liggen op de rol die de derde pastoor van de parochie O.L.V.Onbevlekt Ontvangen, E.H. Jules Janssens, enerzijds en de Zusters van Vincentus a Paulo uit Dendermonde anderzijds bij de oprichting, respectievelijk de uitbouw en het dagelijks beheer van die Schippersschool gespeeld hebben.

En dat alles willen we natuurlijk graag kaderen in een sfeerbeeld van het dagelijkse leven in Klein-Willebroek in de periode waarin de Schippersschool is ontstaan.

Heel wat originele foto's maken het boek tot een blijvende herinnering aan de thans verdwenen schippersschool.

 

Auteur : Yvan Verbraeck

168 Blz

Jaar van uitgave 2005

Prijs : € 15

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster