Gemeentelijk archief Willebroek

Gemeentehuis Willebroek

A. Van Landeghemstraat 99, Willebroek

 

In het Gemeentelijk Archief bevinden zich al de documenten en stukken van rond 1790 tot in recentere tijden.  Het betreft stukken van uiteenlopende bestuurlijke en administratieve handelingen door de gemeente, zoals onderwijs, aankopen en verkopen, bouwen, briefwisseling, rekenstukken, beslissingen van de gemeenteraad en van het college van burgemeester en schepenen. Bij de gemeentefusie van 1976 werd deze collectie aangevuld met de archieven van Tisselt, Blaasveld en Heindonk.  De verschillende dossiers zijn ondergebracht in een numeriek klasseersysteem en werden door Vaertlinck verwerkt in een digitale databank, wat het mogelijk maakt om op een zeer korte tijdspanne de geklasseerde documenten terug te vinden.

 

Raadpleegbaar :

Donderdagvoormiddag van 9 tot 12 uur, enkel na afspraak, gratis telefoonnummer: 0800 9 2830

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster