Openbare werken

Bij de dienst Openbare Werken kan u ondermeer voor volgende zaken terecht:

 

Daarnaast helpen wij u uiteraard ook graag verder met al uw vragen over de grotere wegenis- en bouwwerken in opdracht van het gemeentebestuur of onze partners (HidroRio, Aquafin,...).  De gemeente investeert immers jaarlijks een aanzienlijk bedrag om bijvoorbeeld volgende werken uit te kunnen voeren:

  • Het vernieuwen van voet- en fietspaden en toplagen (structureel onderhoud)
  • Het vernieuwen en herinrichten van straten en pleinen in het kader van rioleringswerken, of in het kader van het masterplan Willebroek Morgen
  • Verbeteringswerken aan het gemeentelijk patrimonium
  • Nieuwbouw in het kader van de herlocalisatie van de gemeentelijke diensten (bijvoorbeeld het nieuw administratief centrum, de brandweerkazerne en de gemeentelijke werkplaatsen)

Al deze werken worden van nabij opgevolgd door de dienst Openbare Werken.

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster