Veiligheid

Behoorlijk bestuur betekent ook zorgen voor een woonomgeving waar mensen zich goed voelen, waar ze met hun problemen terecht kunnen bij een vertrouwenspersoon.

Het betekent ook het goed functioneren van die diensten die van oudsher met 'veiligheid' geassocieerd worden.

 

Omdat voorkomen nog altijd beter is dan genezen, worden echter ook diensten die u traditioneel niet met veiligheid associeert ingeschakeld.

Daarnaast kan u zelf een aantal maatregelen nemen.  

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster