Sociale huisvesting

 

Sociaal huren

 

 

 

Sociale huisvestingsmaatschappijen verhuren studio's, woningen of appartementen in het Vlaamse Gewest aan mensen met een bescheiden inkomen.

 

De keuzemogelijkheden zijn afhankelijk van uw gezinssamenstelling en/of uw fysieke toestand.

 

 

 

Voorwaarden

 

  • u moet meerderjarig zijn
  • uw inkomen mag een bepaalde grens niet overschrijden.
  • op het ogenblik van de inschrijving mag u geen woning of bouwgrond in het binnen- of buitenland in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben.
  • u moet voldoen aan de taal- of inburgeringsbereidheid: deze voorwaarde is alleen van toepassing op een huurder die na 1 januari 2008 huurder is van een sociale huurwoning. Voor beide voorwaarden moet u een aantal documenten kunnen voorleggen. De sociale huisvestingsmaatschappij kan u hiermee helpen.
  • u moet ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister

 

 

 

inschrijven op de wachtlijst

 

Hou rekening met jouw inkomen, eigendomsvoorwaarden, … Je kan een inschrijvingsformulier met alle toelichtingen bekomen bij het woonloket of bij de Samenwerkende Maatschappij voor Volkshuisvesting (ook beschikbaar op de website www.volkshuisvestingwillebroek.be).

 

Sociale huurwoningen van Volkshuisvesting Willebroek

 

 

 

Sociale huisvesting is in Willebroek sterker uitgebouwd dan in vele andere Vlaamse gemeenten. Ongeveer 14,9 % van alle woningen in 2013 zijn sociale huurwoningen en worden beheerd door:

 

 

 

Samenwerkende Maatschappij voor Volkshuisvesting

 

A. Van Landeghemplein 2

 

2830 Willebroek.

 

Telefoon: 03 886 56 12

 

Fax: 03 886 62 03

 

E-mail: info@volkshuisvestingwillebroek.be

 

http://www.volkshuisvestingwillebroek.be/

 

 

 

Openingsuren

 

Maandag:             van 10.00 tot 12.00 uur

 

Dinsdag:               van 10.00 tot 12.00 uur

 

Woensdag:           van 9.00 tot 12.00 uur

 

Donderdag:          van 10.00 tot 12.00 uur

 

van 17.00 tot 18.30 uur (enkel na afspraak op tel. 03/886.56.12) voorbehouden voor het cliënteel dat zich niet op de gewone openingsuren kan aanbieden.

 

Vrijdag:                 gesloten

 

 

 

Telefonisch zijn onze diensten bereikbaar van maandag tot vrijdag, van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 17.00 uur (op donderdagavondzitting tot 18.30 uur).

 

 

 

Sociale koopwoningen

 

 

 

Willebroek ligt voor de oprichting en het beheer van sociale koopwoningen in het werkingsgebied van de Gewestelijke maatschappij voor de KLE (Kleine Landeigendommen) van Mechelen en omstreken.

 

 

 

Oscar Van Kesbeeckstraat 72

 

2800 Mechelen

 

Telefoon:  015 20 74 12

 

Fax:  015 20 34 81

 

E-mail:  info@klemechelen.woonnet.be

 

 

 

Voor meer informatie rond sociale huisvesting en wonen in Willebroek kan u steeds terecht bij het Woonloket.

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster