Partners

De preventieorganisaties die deel uitmaken van het Logo en waar mee ons bestuur dus ook samenwerkt zijn:

 

  • de huisartsenkringen
  • de centra voor leerlingenbegeleiding
  • de externe en interne diensten voor preventie en bescherming op het werk
  • de lokale besturen (gemeentebesturen en OCMW's)
  • de diensten van de ziekenfondsen die de gezondheidsbevordering behartigen
  • de consultatiebureaus van Kind en Gezin

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster