Dieren in Willebroek

dierenwelzijnsplan

De aandacht voor dierenrechten en dierenwelzijn groeit in onze samenleving en is ook op de politieke agenda een volwaardig thema geworden.

Het is dan ook goed dat het beleid in Willebroek ervoor gekozen heeft “Dierenwelzijn” als een volwaardige bevoegdheid te beschouwen en de nodige middelen voorziet om een diervriendelijk beleid te voeren.

 

De gemeente Willebroek streeft er dan ook naar dierenrechten en dierenwelzijn op de voorgrond te plaatsen, waarbij er gestreefd wordt naar een aanvaarden van dieren als beschermwaardige wezens die er niet enkel zijn om in onze voedselbehoeften te voorzien. Samen met een 34-tal andere gemeenten heeft Willebroek ervoor gekozen een schepen aan te duiden voor dierenwelzijn.

 

Het is niet de intentie van de gemeente Willebroek om een agent aan te stellen die zich enkel bezig houdt met dierenwelzijn.

Wel is het de bedoeling, dat de wijkagenten lokaal een oogje in het zeil houden op het vlak van dierenwelzijn. De wijkagent is tevens het aanspreekpunt voor inwoners over problemen en klachten over dierenwelzijn in de gemeente. Ze kijken toe op de naleving van de wetten en treden op (waar mogelijk preventief maar ook repressief).

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster