Milieu & Natuur

 

                    Milieu___Natuur.jpg                     

Het onderwerp natuur en milieu is in de tweede helft van de twintigste eeuw volop in de belangstelling komen te staan. Onder natuur wordt in dit verband allereerst de levende natuur, dus flora en fauna, verstaan, hoewel het onderwerp niet losgezien kan worden van het fysieke milieu op onze planeet. Om deze reden is er een sterke aandacht gegroeid voor het systeem aarde, de beschouwing van onze planeet als een geïntegreerd systeem.

 

Milieu is een belangrijk domein in het gemeentebeleid om ervoor te zorgen dat het in de gemeente aangenaam wonen, leven en werken is.


Maar leefmilieu is een zaak van iedereen, en een taak voor iedere dag. Door zijn gedrag kan iedere burger bijdragen tot een beter milieu voor zichzelf en zijn kinderen.

          

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster