Lokaal GezondheidsOverleg LOGO - Mechelen

LOGO Mechelen

Logo Mechelen is een regionaal samenwerkingsverband tussen preventieorganisaties en andere gezondheid- en welzijnsorganisaties. Samen coördineren ze hun activiteiten inzake ziektepreventie en gezondheidsbevordering. Logo ondersteunt deze organisaties in hun preventieopdracht door informatie, methodieken en materialen aan te reiken en door samen projecten op te zetten. Op regelmatige basis worden er overlegmomenten georganiseerd om de samenwerking te optimaliseren. In een voortdurende dialoog wordt er naar gestreefd om preventie structureel in te bouwen in de dagelijkse werking.

Voor het domein milieu en gezondheid werkt LOGO Mechelen samen met het Vlaams Medisch Milieukundig Netwerk (VMMN) dat als doel heeft de uitvoering van het milieugezondheidsbeleid in Vlaanderen professioneel, deskundig en wetenschappelijk verantwoord te maken. Verder wil het netwerk lokaal aanspreek- en participatiemogelijkheden voor de lokale actoren en bevolking garanderen .Het wil bijdragen aan het voorkomen van gezondheidsproblemen ten gevolge van een verontreinigd leefmilieu en het tijdig opsporen van potentiële bedreigingen in het leefmilieu voor de volksgezondheid.

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster