Communicatiedienst

De communicatiedienst ondersteunt het communicatiebeleid en de praktische uitwerking daarvan.

 

Concreet zorgt deze dienst voor het verspreiden van:

 • algemene informatie over Willebroek
 • maandelijkse kalender 'UiT in Willebroek
 • tweemaandelijks infoblad '2830 Magazine'
 • tweejaarlijkse Wegwijsgids
 • bewonersbrieven
 • controle en lay-out gemeentelijke folders en brochures
 • het 'info@willebroek' loket
 • klachtenbehandeling
 • ontvangst nieuwe inwoners
 • website
 • persberichten en - contacten

 

 

 

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster