Sluikstorten

Overzicht_sluikstort.jpg

 

Het illegaal verwijderen van afval, via o.a. sluikstorten, sluikstoken, ... is een belangrijk pijnpunt.

 

Bovendien veroorzaken deze activiteiten grote kosten voor een gemeente. Om op te treden tegen deze praktijken en de kosten te verhalen op de vervuilers is een juridische basis onontbeerlijk.

 

In gemeente Willebroek werden al heel wat preventieve acties gevoerd (Bv. gevelborden met de boodschap ‘Bedankt om onze straat proper te houden’ zijn gratis te verkrijgen. Bedoeling van de borden is om voorbijgangers op te roepen geen afval op de straat te gooien, scholen/verenigingen/buurten die een zwerfvuilopruimactie doen, krijgen hiervoor de nodige logistieke ondersteuning), zonder het gewenste resultaat. Het repressieve deel van het reglement op het sluikstorten zal dus meer aandacht krijgen.

 

Zoals ook voor sluikstoken zijn hier diverse reglementen van toepassing.

 

De belangrijkste zijn:

 

Artikel 1 Algemeen verbod op het bevuilen van de openbare ruimte

 

Artikel 7 Het is verboden ieder voorwerp of plaats van de openbare ruimte te bevuilen - op gelijk welke manier (zoals o.a. het weggooien van verpakkingen van snoep, snacks, sigaretten, drank en andere versnaperingen, alsook allerlei papierafval, kauwgom, zakjes of sigarettenpeuken) - door eigen toedoen of door toedoen van de personen, door dieren of zaken waarop men toezicht of waarover men zeggenschap heeft. Met voorwerp of plaats wordt o.a. bedoeld:

  1. Ieder voorwerp van algemeen nut of ieder voorwerp voor de versiering van de openbare ruimte
  2. Ieder onderdeel van het straatmeubilair
  3. Galerijen en doorgangen op private grond die voor het publiek toegankelijk zij
  4. Openbare gebouwen en privé eigendommen
  5. Voertuigen van derden

Diegene die deze bepaling overtreedt moet de zaken onmiddellijk reinigen.

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster