Financieel beheerders

Financieel beheerders

 

Het volledige takenpakket van de financieel beheerder staat beschreven en werd vastgelegd in het gemeente- en OCMW-decreet.

 

De financieel beheerder is verantwoordelijk voor:

 

1. Het opstellen, in overleg met het managementteam, van het voorontwerp van de financiële nota van het meerjarenplan en van de jaarlijkse herziening ervan; het voorontwerp van de financiële nota van het jaarlijkse budget en van de budgetwijzigingen, het voorontwerp van de interne kredietaanpassingen.

 

2. Het voeren en het afsluiten van de boekhouding en het opmaken van de inventaris, de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening.

 

3. Het verzorgen van de financiële analyse en financiële beleidsadvisering in de ruimste zin.

 

4. Het thesauriebeheer.

 

De financieel beheerder van de gemeente is de heer Guy De Maeseneer (Tel : 03/866.90.81 ; E-mail : guy.demaeseneer@willebroek.be) en de financieel beheerder van het OCMW is mevrouw Katja Mampaey (Tel : 03/866.90.91 ; E-mail : katja.mampaey@willebroek.be)

doorsturen
Aanmelden

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster