Sociale dienstverlening

 

Opgelet: 


Op dinsdag- en woensdagnamiddag zal sociale dienst niet langer telefonisch bereikbaar zijn. 


U kan onze medewerkers bereiken op:


- Maandag

- Dinsdagvoormiddag

- Woensdagvoormiddag

- Donderdag

- Vrijdagvoormiddag

 

Alvast bedankt voor uw begrip!

 

 

In elke gemeente zorgt het OCMW voor het welzijn van de inwoners. Als u denkt dat het beter zou kunnen gaan, heeft dat vaak te maken met:

  • uw inkomen
  • uw schulden
  • uw woning
  • uw rechten
  • uw familie
  • uw gezondheid

Op elk van die vlakken kan het OCMW u misschien bijstaan. Zelf, of door u naar de juiste mensen door te sturen. 

Uw inkomen

Het kan dat u een inkomen heeft dat hoger is dan het leefloon, maar toch niet hoog genoeg om je vaste kosten te betalen, of dat u lang moet wachten op een betaling door bijvoorbeeld uw vakbond of kinderbijslagfonds.

In sommige situaties kan het OCMW een tussenkomst verlenen in uw huishuur, uw energiefacturen, of bijvoorbeeld een voorschot op uw achterstallige uitkering toekennen. In sommige gevallen kunnen we bemiddelen met een schuldeiser, als die bijvoorbeeld beslag zou hebben gelegd op uw loon om zo uw inkomen terug hoger te maken.

Een aanvraag voor een tussenkomst doet u best in een persoonlijk gesprek. 

Uw schulden

Het kan dat uw inkomen misschien wel genoeg is om van te leven, maar dat u schulden heeft die maken dat het erg moeilijk is om maandelijks rond te komen.

Het OCMW heeft verschillende instrumenten om u daarmee te helpen zoals bemiddeling met schuldeisers, budgetbegeleiding, budgetbeheer of het opstellen van een verzoekschrift voor collectieve schuldenregeling.

Een aanvraag voor een begeleiding of bemiddeling doet u best in een persoonlijk gesprek. 

Uw woning

Een probleem met uw huis, is niet makkelijk om dragen.

Het kan dat u een probleem heeft met de staat van uw woning (misschien is ze ongezond, of onbewoonbaar) of de eigenaar van uw huurhuis?

Het kan ook dat u problemen heeft om uw huishuur te betalen en dat uw huisbaas dreigt u buiten te zetten?

Misschien bent u juist op zoek naar een andere woning en heeft u niet genoeg gespaard om de huurwaarborg te kunnen betalen?

Met al die vragen over uw huis of appartement kan u bij het OCMW terecht. Elke woensdagvoormiddag is er een zitdag van de Huurdersbond. Zij vragen 15 euro lidgeld bij de eerste consultatie. In uitzonderlijke gevallen kan daar wel van afgeweken worden.

Als u zichzelf herkent in deze problemen, maakt u best eens een afspraak. 

Uw gezondheid

Een probleem met uw gezondheid of de gezondheid van iemand in uw gezin, is vaak erg duur. Het kan daardoor gebeuren dat u niet meer in staat bent genoeg medische zorgen te krijgen, of de medische zorgen te betalen.

In sommige gevallen kan het OCMW hierin een tussenkomst geven.

Een aanvraag voor een tussenkomst doet u best in een persoonlijk gesprek.

Uw rechten

Soms ziet u door het bos de bomen niet meer. Wat mag u nog, wat moet u? Het OCMW kan u wegwijs maken in uw rechten en plichten en u beperkt juridisch advies geven.

Dat juridisch advies komt soms van onze eigen medewerkers, en soms verwijzen wij u door.

Het OCMW organiseert ook zitdagen voor zogenaamde Juridische Eerstelijnsbijstand, waarbij een advocaat u kan ontvangen voor een eerste advies of verwijzing.

Heeft u een vraag over een juridische kwestie, neem dan contact op. Misschien hebben wij het antwoord voor u, of kunnen wij u vertellen wie het wel heeft. 

Uw familie

Soms is samen leven niet gemakkelijk. Het kan scheef zitten met uw partner, u kan problemen hebben met uw ouders of kinderen,... en dat zijn vaak de problemen die u het meeste stress bezorgen.

Bij het OCMW kan u terecht voor beperkt advies, een verwijzing of een luisterend oor.

Als u een familiaal probleem heeft, is het in ieder geval nooit goed het te lang te laten aanslepen. Kom er eens over praten.

 

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster