Intercommunales

Een intercommunale is een vereniging van twee of meer gemeenten met als doel taken van gemeenschappelijk belang te realiseren.

 

Deze  taken situeren zich vaak op het gebied van nutsvoorzieningen (elektriciteit, gas, water, televisiedistributie), huisvuilverwerking, sociale huisvesting, crematoria, streekontwikkeling, enz.

Het takenpakket van de gemeente is immers enorm uitgebreid en complex geworden.

Bovendien zijn er ook opdrachten en projecten die de gemeentegrenzen overschrijden en financieel onhaalbaar zijn.

Om deze te kunnen realiseren, wordt een ruimer samenwerkingsverband tussen de verschillende gemeenten (intercommunales) opgericht.

 

De gemeente Willebroek werkt samen met verschillende intercommunales.

 

Op de website van de Vlaamse Overheid vindt u een overzicht van intercommunales die actief zijn in Willebroek.

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster