Reserveren van bibliotheekmaterialen

Krijg je een boek, cd, dvd of ander bibliotheekmateriaal maar niet te pakken? Reserveer dan uw materialen.

Via de dienst "interbibliothecair leenverkeer" (IBL) kan u bovendien bibliotheekmaterialen uit alle Vlaamse openbare bibliotheken aanvragen.

Aanvragen

Wie?

Elk lid van de bibliotheek kan bibliotheekmaterialen reserveren.

Wanneer?

Reserveren van bibliotheekmaterialen kan tijdens de openingsuren, telefonisch of via de website.

Hoe?

  • aan de balie
  • telefonisch tijdens de openingsuren.
  • via de webcatalogus van de Bib tot 23.00 u.
  • voor interbibliothecair leenverkeer : aan de balie of via het aanvraagformulier interbibliothecair leenverkeer.

Wat meebrengen?

Lenerspas

Afhalen 

Wie?

Door aanvrager.

Wanneer?

  • U wordt per brief, email of telefonisch verwittigd wanneer het bibliotheekmateriaal voor u klaarstaat in de Bib.
  • U haalt de reservatie binnen de veertien dagen af tijdens de openingsuren van de Bib.

Kosten

  • € 0,50 per reservatie, per bibliotheekmateriaal
  • voor interbibliothecaire leenverkeer : € 2 per materiaal ; werken uit wetenschappelijke bibliotheken        vanaf € 8,50.
  • niet afgehaalde reservaties worden aangerekend bij u volgend bezoek.

Zie ook

 

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster