Adviesraad Cultureel Patrimonium & Erfgoed

Adviesbevoegdheid

Musea, archieven, volkscultuur, immaterieel en roerend & onroerend erfgoed, monumentenzorg, architectuur en ruimtelijke ordening, kunstpatrimonium.

 

Voorzitter

Hugo Lejon

 

Bestuursleden

Pattyn René, Van Auwenis Gust

 

Leden

Cornelis Leon, De Backer Eric, De Boeck Monique, De Borger Antoinette, De Cuyper Chris, De Maeyer Jacqueline, Goelen Mia, Kerremans Lea, Lejon Hugo, Muysoms Eduard, Peremans Viviane, Rockelé Vera, Roels Jo, Scheers Jules, Siebens Maria, Smet Godelieve, Temmerman José, Van Der Velden Freddy, Van Hooymissen Carl, Van Humbeek Guido, Vercruysse Annelies, Verhaeven Eddy, Vetters Chris

 

Waarnemende leden

Bradt Maaike (schepen van cultuur) , Goossens Gerda (cultuurbeleidscoördinator), Coenjaerts Raf (cultuurfunctionaris)

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster