Adviesraad Cultureel Patrimonium & Erfgoed

Adviesbevoegdheid

Musea, archieven, volkscultuur, immaterieel en roerend & onroerend erfgoed, monumentenzorg, architectuur en ruimtelijke ordening, kunstpatrimonium.

 

Voorzitter

Hugo Lejon

 

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster