Wet op de handelsvestigingen

Voor de volgende handelsvestigingen met een netto verkoopsoppervlakte van meer dan 400 m² is een socio-economische vergunning vereist voor:

 

- de inplanting van een nieuwe handelsvestiging
- de inplanting van een handelscomplex
- de uitbreiding van een bestaande handelsvestiging of –complex
- de vestiging in een gebouw dat niet eerder voor handelsactiviteiten bestemd was
- een belangrijke wijziging van de aard van de handelsactiviteiten in een gebouw dat reeds voor handelsactiviteiten bestemd was

 

Op 28 december 2009 traden nieuwe toetsingsgronden in voor dergelijk dossier.
De nieuwe voorwaarden die worden gecontroleerd zijn:

 

- de bescherming van de consument
- de bescherming van het stedelijk milieu
- het respect voor de sociale wetgeving en het arbeidsrecht
- de ruimtelijke ligging van de handelsvestiging

 

De aanvraagprocedure verschilt naargelang de oppervlakte van de handelsvestiging, maar de gemeente neemt de eindbeslissing, ongeacht de omvang van de vestiging. Er geldt tevens een vereenvoudigde procedure onder bepaalde voorwaarden.

 

doorsturen
Aanmelden

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster