Historische publicaties

Het gemeentebestuur gaf een aantal boeken uit die telkens een aspect van onze lokale geschiedenis belichten.

De boeken zijn te koop bij :

  • Administratief Centrum, Pastorijstraat 1, Willebroek  (openingsuren)
  • Gemeentelijke openbare bibliotheek, Schoolweg 2A, Willebroek (open ma – vr van 10-12 en 14-20 u, za 9-12 u)
  • Museum Sashuis, Sasplein 18, Klein-Willebroek (Open woensdag, zaterdag en zondag van 14 - 18 uur (van april tot september )

De publicaties kunnen ook opgestuurd worden. Hiervoor worden 2,50 euro verzendingskosten aangerekend. Voor de bestelling neemt u best contact met de cultuurdienst, T 03 866 92 00 of cultuur@willebroek.be. Na de bestelling ontvangt u van ons een factuur.

 

Zijn ondertussen uitverkocht :

  • Heindonk en het Kasteel Bergstein van de familie Scheppers (Karel De Decker, 159 Blz,  2002).
  • Willebroeks Dialect (Marcel Eeraerts, 116 blz, 2001).
  • Tisselt, dorp met karakter (Karel De Decker, 256 blz, 2008).
  • Hoeve De Vleug (karel De Decker, 2003, uitg. vereniging voor Heemkunde in Klein-Brabant)

Deze historische publicaties kan u nog wel uitlenen bij de gemeentelijke bibliotheek.

Blaasveld en de zuivelfabriek Sint Jozef

De "Melkerij van Blaasveld" werd honderd jaar geleden, op 8 juni 1907, opgericht als samenwerkende vennootschap onder de kenspreuk "Voor en door de Boeren". Na enkele bloeiende beginjaren gooiden al vlug de Grote Oorlog en de economische crisis van de jaren dertig roet in het eten.

Na de tweede wereldoorlog werd de financiële toestand er niet beter op. Het was de tijd dat de vele kleine zuivelfabriekjes één na één verdwenen om over te gaan in een grote, op Europese normen gestoelde, zuivelindustrie. De Melkerij van Blaasveld ging, na amper zevenenvijftig jaar, in 1964 in vereffening.

Karel De Decker brengt de geschiedenis van de Zuivelfabriek Sint-Jozef niet alleen aan de hand van archieven. Het verhaal is vooral ook gestoeld op getuigenissen. De vele anekdotes en foto's zorgen voor een story van mensen, van een dorp.

De "melkerij" is de rode draad die loopt doorheen het verhaal dat de geschiedenis brengt van Blaasveld, "dat van een straatdorp vol groene accenten, naar een deelgemeente van Willebroek evolueerde".

Toestanden, feiten, personen en tientallen foto's schetsen een tijdsbeeld van het Blaasveld van 1900 tot aan het fusiejaar 1977.

 

Auteur : Karel De Decker

295 Blz

Jaar van uitgave 2007

Prijs : € 18

De Geschiedenis van de Willebroekse brandweer

De Willebroekse brandweer viert dit jaar zijn 125 jarig bestaan en heeft een verleden om naar op te kijken.

Haar geschiedenis wordt in hoofdzaak gedragen door "commandanten" die sinds 1880 konden rekenen op de tomeloze inzet en de "blusvaardigheid" van honderden brandweermannen.

Dit boek werd dan ook in de eerste plaats geschreven als een eerbetoon aan al deze Willebroekse 'pompiers'.

Een apart hoofdstuk wordt gewijd aan de brandweer van Sint-Amands, die sinds 1988 als voorpost Sint-Amands zorg draagt voor het beveiligen van zijn inwoners.

Een aantal originele foto 's verlevendigen het geheel.

 

Auteur : Karel De Decker

232 Blz

Jaar van uitgave 2005

Prijs : € 18

De Schippersschool van Klein-Willebroek

In dit boek schetst Yvan Verbraeck de geschiedenis van de Klein-Willebroekse schippersschool en de achtergrond waartegen deze tot stand is gekomen

Om te beginnen is er de manier waarop Klein-Willebroek tot een zelfstandige parochie is uitgegroeid. Vervolgens is er de ontwikkeling van de schoolwetgeving in dit land waarin het onderwijs voor schipperskinderen altijd ver achterop gebengeld heeft. Eens de schippers zich beginnen te verenigen en sociaal bewust optreden beleven we de uitbouw van een klein netwerk van Vrije Schippersscholen. Wat de Schippersschool van Klein-Willebroek in het bijzonder aangaat zal de nadruk volledig  liggen op de rol die de derde pastoor van de parochie O.L.V.Onbevlekt Ontvangen, E.H. Jules Janssens, enerzijds en de Zusters van Vincentus a Paulo uit Dendermonde anderzijds bij de oprichting, respectievelijk de uitbouw en het dagelijks beheer van die Schippersschool gespeeld hebben.

En dat alles willen we natuurlijk graag kaderen in een sfeerbeeld van het dagelijkse leven in Klein-Willebroek in de periode waarin de Schippersschool is ontstaan.

Heel wat originele foto's maken het boek tot een blijvende herinnering aan de thans verdwenen schippersschool.

 

Auteur : Yvan Verbraeck

168 Blz

Jaar van uitgave 2005

Prijs : € 15

De vloertegelfabriek Emmanuel Rottiers te Tisselt

Naar aanleiding  van de Open Monumentendag met het thema Zorg voor Kleur  verscheen in een nummer van Monumenten & Landschappen een uitgebreid artikel over 'De vloertegelfabriek Emmanuel Rottiers te Tisselt in de context van de Belgische cementtegelindustrie'

Auteurs :  Mario Baeck en Hugo Lejon

32 blz

 

Verder in dit nummer:  Wonen in een schilderij. De conservering en restauratie van Jozef Peeters' atelierflat (1926) in Antwerpen

Auteurs :Marjan Buyle en Madeleine Manderyck

20 blz

 

M & L  november – december 1998

Jaar van uitgave 1998

Prijs : € 6,20

Louis De Naeyer, een monument

Op 17 september 2005 is het een eeuw geleden dat het monument Louis De Naeyer werd onthuld. Naar aanleiding van deze verjaardag schetst Karel De Decker in eerste instantie de figuur Louis De Naeyer, zijn levensgeschiedenis en zijn betekenis voor het Vaartland.   Het tweede deel van het boek behandelt de onthulling van het monument. Van bij het overlijden van de industrieel tot op de dag van de officiële inhuldiging van zijn gedenkteken wordt elke stap, elke vooruitgang, elke gebeurtenis in beeld gebracht. Ook de personen die hieraan meewerkten worden extra belicht.   De vele originele foto's en documenten, die het boek illustreren, maken dit werk tot een blijvende herinnering aan deze markante figuur uit de Willebroekse geschiedenis.

 

Auteur : Karel De Decker

128 Blz

Jaar van uitgave 2005

Prijs : € 15

Monster van IJzer en Staal

De kolossale, als monument geklasseerde, ijzeren brug van Willebroek, die in 1952 werd opgetrokken door de firma "Den IJzeren", domineert sinds meer dan een halve eeuw het straatbeeld van onze gemeente. 

Het boek biedt een boeiende kijk op een halve eeuw "Brug van Willebroek", op de mannen die haar bouwden en op de Willebroekenaars en de vele passanten die er moesten mee leren leven. 

 

Auteur : Kevin Polfliet

71 Blz

Jaar van uitgave 2003

Prijs : € 12

Papierfabriek De Naeyer. Kroniek van een bedrijf

Papierfabriek Denaeyer. Kroniek van een bedrijf vertelt de 144-jarige geschiedenis van de papierfabriek van Louis De Naeyer in onze gemeente.  Het is een bijzonder bewogen geschiedenis geweest. Een verhaal van ups en downs.    Een verhaal over de opkomst, de groei en de bloei van de papierfabriek.

Ooit verdienden ruim 1.200 mensen uit Willebroek en omgeving hun boterham bij De Naeyer.   

Maar het is ook het relaas over de moeilijke momenten die de fabriek doormaakte tijdens het Interbellum. Het ooggetuigenverslag over de stagnatie in de jaren 1970, de neergang in de daaropvolgende decennia en - tot slot - de onvermijdelijke sluiting in 2004 van wat eens een Willebroekse economische reus was.

 

Auteur : Jean Merckx

303 Blz

Jaar van uitgave 2008

Prijs : € 18

Willebroek en het geslacht Helman

 "Willebroek en het geslacht Helman. Bijdrage tot de geschiedenis van Willebroek" is het vierde boek op rij dat door het gemeentebestuur van Willebroek wordt uitgegeven.

Het boek handelt over het geslacht Helman vanaf ongeveer 1525 tot aan de dood van Roger Helman, de laatste telg van dit met Willebroek zo verbonden geslacht.    De belangrijkste persoon binnen dit geslacht is voor Willebroek ontegensprekelijk Jan Helman die in 1661 tot baron van Willebroek werd verheven.

Karel De Decker maakte de tekst coherent en persklaar.

Het resultaat van deze samenwerking is een vlot leesbare en boeiende familiekroniek met onze gemeente als centraal ankerpunt.

 

Auteur : Jean Huyghe

127  Blz

Jaar van uitgave 2005

Prijs :  € 15

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster