Bestuur

De gemeente Willebroek heeft een politiek bestuur, gevormd door gemeenteraad en schepencollege, en een ambtelijk bestuur, de diensten.

De OCMW-raad staat in voor de beleidsbeslissingen rond het OCMW.

 

Het schepencollege vergadert elke vrijdagvoormiddag.

 

De gemeenteraad vergadert eenmaal per maand om 20.00u  in de raadzaal,   A. Van Landeghemstraat 99.

 

In 2015 zal de gemeenteraad vergaderen op :

 

27.01.2015

24.02.2015

24.03.2015

28.04.2015

26.05.2015 - uitgesteld naar 2 juni 2015

30.06.2015

25.08.2015 (onder voorbehoud)

22.09.2015

27.10.2015

24.11.2015

15.12.2015

 

(let wel: een wijziging is altijd mogelijk!)  

 

Het bestuursakkoord vormt de basis van het politiek bestuur.

doorsturen
Aanmelden

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster