Bestuur

De gemeente Willebroek heeft een politiek bestuur, gevormd door gemeenteraad en schepencollege, en een ambtelijk bestuur, de diensten.

De OCMW-raad staat in voor de beleidsbeslissingen rond het OCMW.

 

Het schepencollege vergadert elke vrijdagvoormiddag.

 

De gemeenteraad vergadert eenmaal per maand om 20.00 uur in de raadzaal, A. Van Landeghemstraat 99.

 

In 2016 zal de gemeenteraad vergaderen op :

 

26.01.2016
23.02.2016
22.03.2016
26.04.2016
24.05.2016
28.06.2016
23.08.2016
27.09.2016
25.10.2016
22.11.2016
20.12.2016

 

(let wel: een wijziging is altijd mogelijk!)  

 

Het bestuursakkoord vormt de basis van het politiek bestuur.

doorsturen
Aanmelden

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster