Het rookverbod

Het Grondwettelijk Hof besloot in het arrest nr. 37/2011 op 15 maart 2011 de regels met betrekking tot het rookverbod op openbare plaatsen gevoelig te verstrengen.

 

Het arrest vernietigt de uitzonderingen in de wet betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook. (22 december 2009)

 

Vanaf 1 juli 2011 geldt een algemeen rookverbod in alle voor het publiek toegangkelijke plaatsen, met inbegrip van horecazaken. Er kan bijgevolg in horecazaken enkel nog gerookt worden op het terras of in een rookkamer.
(Onder voorwaarden, zie hieronder!)

De nieuwe wetgeving is ook van toepassing op horecazaken zoals discotheken, waterpijpbars, privéclubs,... .

 

De uitbaters moeten duidelijk zichtbaar aan de ingang en ook in hun zaak rookverbodtekens aanbrengen zodat iedereen die aanwezig is daar kennis kan van nemen. Alle elementen die kunnen aanzetten tot roken, zoals asbakken en elektronische sigaretten, zijn verboden. Een tabaksautomaat blijft toegestaan, onder dezelfde voorwaarden als voordien.

 

Rookkamer

Wanneer de uitbater ervoor kiest om een rookkamer te installeren, moet deze voldoen aan volgende voorwaarden:

  • het moet gaan over een gesloten ruimte;
  • de oppervlakte van de rookkamer mag niet meer bedragen dan een vierde van de totale oppervlakte van de zaak;
  • de rookkamer mag geen doorgangszone zijn en moet zodanig geconstrueerd en ingericht zijn dat de ongemakken van de rook ten opzichte van de niet-rokers maximaal beperkt zijn;
  • de rookkamer moet voorzien zijn van een rookafzuigsysteem;
  • het serveren van drank of eten is er verboden. De klanten kunnen enkel dranken meenemen naar de rookkamer;
  • in een rookkamer kunnen geen diensten (bvb.: bingotoestellen, automaten, tv-toestellen,...) worden verstrekt;

Terras

Enkel op een terras mag worden gerookt. Dit wanneer minstens één zijwand of de bovenzijde volledig open is naar de buitenlucht. Wanneer een terras occasioneel ('s winters, zonnewering,...) wordt afgesloten zonder één zijde of het plafond open te laten, dan is dit een gesloten plaats waar het verboden is te roken.

 

Meer informatie over het rookverbod vindt u op de website www.roken-horeca.be.

 

Ook in de folder 'Een rookvrije horeca' vindt u extra informatie over:

  • Waar mag men nog wel roken?
  • Mag ik opnieuw voeding serveren?
  • Fiscale voordelen voor rookafzuigsystemen?

 

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster