Huisvesting

De laatste jaren kende Willebroek een sterke groei aan nieuwe woningen.

Dit werd niet in het minst gestimuleerd door de aanleg van nieuwe verkavelingen.

Hierbij werd vooral getracht zo veel mogelijk aan inbreiding te doen. 

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster