Financieel - mazouttoelage

Wat

Omwille van de hoge stookolieprijzen, heeft de federale overheid een verwarmingstoelage in het leven geroepen.

Deze kan aangevraagd worden bij het OCMW.
De hoogte van de toelage is afhankelijk van de stookolieprijs van dat moment.

De verwarmingsperiode is een heel kalenderjaar.
De datum op de factuur telt.

De aanvraag moet gebeuren binnen de 60 dagen na leveringsdatum.

Voor wie

Deze tegemoetkoming wordt gegeven aan:

  • mensen met een laag inkomen
  • mensen met recht op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming
  • mensen met schuldoverlast 

 

Hoe verkrijgen of aanvragen

Deze toelage kan u best in een persoonlijk gesprek aanvragen.

Wat meebrengen

- leveringsfactuur
- identiteitskaart
- inkomstenbewijs

Procedure

Nadat u zich heeft aangemeld, volgt er een intakegesprek.

Dit is een persoonlijk gesprek om uw situatie op maat te bekijken.

Daarna voert de maatschappelijk werker een sociaal onderzoek uit en maakt hiervan een verslag.

Binnen de 30 dagen na uw aanvraag beslist het Bijzonder Comité van de sociale dienst of u recht heeft op een mazouttoelage.

Binnen de 8 dagen na de beslissing ontvangt u deze per gewone post

doorsturen
Aanmelden

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster